IMG_8120%20copy

Stress, overspannen, burn-out of ‘gewoon’ een ontwikkelingsvraag?

Oplossingsgerichte Therapie / Coaching helpt snel
Oplossingsgericht

Stel je hebt een lastig probleem… Wat heb je dan liever: een effectieve oplossing zonder diagnose of een diagnose zonder effectieve oplossing?

Dit lijkt een hypothetische vraag en toch is dit de dagelijkse praktijk in heel veel gespreksruimtes. In onze maatschappij zijn wij gewend aan een probleemgerichte mindset: eerst het probleem analyseren en de diagnose stellen en daarna (hopelijk) oplossen. Dit is heel effectief bij technische en medische problemen. Maar bij mensen in interactie met anderen werkt dit vaak averechts. De oorzaak van het probleem is onvindbaar, te complex, of simpelweg onveranderlijk…

In de jaren 70 is een therapievorm ontstaan die ogenschijnlijk heel simpel lijkt, maar verwazend effectief bleek: de SFBT 

Wat is er goed?

En toch is snelle verandering vaak mogelijk! Alleen is er een andere manier van denken nodig. En daarmee een andere manier van waarnemen en bevragen. En oplossingsgericht coachen leert je dat. De oplossingsgerichte benadering werkt vanuit een totaal ander paradigma dan wij gewend zijn. We vragen niet: wat is er mis, wat klopt er niet, wat ontbreekt er? Nee, we vragen: wat is er goed, wat klopt al wel en wat is er al aanwezig?
Dat maakt zo’n traject ook buitengewoon prettig om te doen, omdat er niet eindeloos gegraven hoeft te worden in oude problemen, eindeloos geanalyseerd, uitmondend in suggestieve duidingen. Heel prettig dus voor ons beiden...

Hoe snel?

Oplossingsgerichte benadering werkt dus snel, maar is daarmee niet vluchtiger of oppervlakkiger dan protocol gedreven therapie of coachtrajecten. Omdat je werkt met vaardigheden die je al hebt en gestimuleerd wordt door successen met kleine experimenten in praktijk, kom je in een zelf-lerend toestand.
De trajecten worden in het algemeen als zeer prettig ervaren omdat , maar doelgericht toegewerkt naar de gewenste doelstelling

Voor bedrijven en hun werknemers

Wil je graag een ontwikkelingsstap maken, maar wordt je geplaagd door onzekerheid of angst - voel je de grond onder je vandaan zakken - of wil je eens graag een onafhankelijk klankbord- overweeg dan eens coachingstraject. 

In overleg met je manager formuleren we je professionele doelstelling(en). Jijzelf bepaalt je persoonlijke doelstelling. Dit doen we zoveel mogelijk SMART. Dat houdt in dat niet alleen jijzelf voelt dat het beter gaat, ook je omgeving ervaart dat je positief veranderd.

Een tussentijds evaluatiegesprek kan daarin worden meegenomen, maar meestal zijn de trajecten daar te kort voor. Ik hecht sowieso aan een transparante relatie met alle betrokkenen. Natuurlijk met inachtneming van jouw privacy.

Door de manier van werken zijn de trajecten voor ons beiden prettig. 
Neem gerust contact met me op via de mail of telefonisch om een gevoel te krijgen bij wat zoiets inhoudt en of we een klik hebben. 

today
Tarief

Particulieren:     €90 / sessie of naargelang draagkracht.
Declareerbaar:  €140 / uur

Een sessie duurt 1 tot 1,5 uur en in het algemeen zijn er minder dan 6 sessies nodig (dus 1 kan ook en is niet ongebruikelijk)

Oplossingsgericht versus Probleemgericht...

In deze korte animatie wordt geprobeerd duidelijk te maken dat
werken aan het probleem niet hetzelfde is als werken aan een oplossing. 

Problem-talk creates problems. Solution-talk creates solutions’

Steve de Shazer

MVD_logo_1000x200