IMG_8120%20copy

Adem- & Ontspanningstherapie...

...is gericht op het activeren op het zelfregulerend vermogen van het lichaam
Bij wat voor soort klachten wordt de Adem- & Ontspanningstherapie toegepast?
Spanningsklachten

Bij spanningsklachten kan er sprake zijn van zowel lichamelijke als psychische problemen. De klachten ontstaan doorgaans door het opbouwen van een te hoge spanning en daardoor overbelasting (stress). Adem- en ontspanningstherapie richt zich op het herstellen van de verstoorde balans tussen spanning en ontspanning.

✔︎ Hyperventilatie
✔︎ Gevoel van gespannenheid of stress
✔︎ Hoofdpijn
✔︎ Slaapproblemen
✔︎ Concentratieproblemen
✔︎ Burn-out
✔︎ Vermoeidheid


Psychische klachten

Psychische klachten kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals overgevoeligheid, een vervelende gebeurtenis of lange periodes van stress. Stress beïnvloedt je gevoel en je denkwijze en daarmee gedrag. Adem- en ontspanningstherapie geeft de handvatten om hier beter mee om te kunnen gaan.

✔︎ Angst
✔︎ Depressie
✔︎ Paniekaanvallen
✔︎ Fobieën
✔︎ Traumaverwerking

Functionele problemen

Functionele problemen hebben betrekking op het lichaam, het “bewegingsapparaat”. Mensen die functionele klachten ondervinden ervaren vaak ongemak en pijn bij dagelijkse handelingen, bijvoorbeeld aan de rug, schouders of nek. Deze problemen kunnen chronisch zijn, waardoor iemand voor een lange periode last houdt van zijn klachten. Door de (te hoge) spanning in je lichaam te verminderen kan AOT de functionele problemen verminderen of zelfs verhelpen.

✔︎ Houdings- en ademproblemen
✔︎ Rug- en nekklachten
✔︎ Chronische pijn
✔︎ Whiplash
✔︎ Stemproblemen
✔︎ RSI-klachten

Medische problemen

Mensen met medisch aandoening ervaren doorgaans meer pijn en vermoeidheid dan gezonde mensen. Daarnaast kunnen medische problemen ook leiden tot psychische klachten. Adem- en ontspanningstherapie kan helpen om deze spanning te verminderen en bijdragen aan het verlagen van de ziektelast.

✔︎ Neurologische problemen (zoals Parkinson, CVA, MS)
✔︎ Hart- en longproblemen
✔︎ Kanker
✔︎ Dementie
✔︎ Andere chronische aandoeningen

Wanneer werkt de Adem- & Ontspanningstherapie niet of minder goed?

De behandeling kan minder goed, of zelfs helemaal niet werken, als er zogenaamde belemmerende omstandigheden zijn. Dit kan door externe stressfactoren komen zoals te weinig inkomen om het gezin te kunnen onderhouden, of een stressvolle baan. Het kan ook zijn dat de klachten helemaal niet stressgebonden zijn, maar het gevolg van een latente ziekte (interne stressoren).
Bij stress door externe omstandigheden kan doorverwijzing naar een psycholoog zinvol zijn, om te leren hier anders mee om te gaan.
Zijn er echter geen duidelijke oorzaken aan te wijzen en binnen de proefbehandeling worden geen ingangen gevonden (er komen geen processen op gang), dan is er kennelijk geen sprake van een ‘gewone’ overspanning. In dat geval is het zinvol dat het medisch onderzoek verder wordt uitgebreid.

Wat zegt dr. Jan van Dixhoorn er zelf over?

MVD_logo_1000x200