Mindfulness als levenshouding

"Je kunt mindfulnessmeditatie inzetten als een techniek om problemen het hoofd te bieden. Je vermindert spanningsklachten, je leert beter omgaan met chronische pijn of je slaapt beter.”
"Dat is prima, maar mindfulness reikt verder en kan uitgroeien tot een levenshouding. Als je je omgang met jezelf verandert, verandert ook de manier waarop je in het leven staat.”
Aldus Noud de Haas. En zo is het. 
Zijn invulling van Mindfulness als levenshouding vind je hieronder in het gele kader. Het gaat over de juiste Intenties.

Echter… hier zitten een aantal moeilijkje begrippen in die makkelijk tot misverstanden leiden. Begrippen als ‘acceptatie’, ‘niet identificeren’ en ‘gelijkmoedigheid’ zijn uitkomsten van processen. Je kunt het ontwikkelen, maar pas als je begrijpt wat ermee bedoeld wordt.
Zo doet Shamash Alidina een suggestie om het woord acceptatie te vervangen door het woord erkennen als je daar moeite mee hebt:

‘Door het gevoel, de gedachten of de sensatie te erkennen en verkennen, verandert de ervaring….
Je moet weten en accepteren waar je staat, voor je kunt werken aan waar je naar toe wilt…
Tegenstrijdig genoeg is acceptatie de eerste stap naar radicale verandering.’ 

Uit hoofdstuk 4: een gezonde houding aannemen (Shamash Alidina, Mindfulness for Dummies, Pearson Education Benelux bv, 2010)

Mindful%20attitutes

Exploring Mindful Attitudes
Uit: Shamash Alidina (2013) Mindfulness workbook for Dummies, chart. 3, pg. 43

hier%20en%20nu


Mindfulness als levenshouding

Vriendelijkheid en hulpvaardigheid als basishouding tegenover anderen

Openstaan voor nieuwe feiten en gezichtspunten, en bereid zijn je opvattingen en aannames te herzien

Je regelmatig bewust zijn van je gedachten, gevoelens, lichamlijke sensaties en handelingen

Kalmte, een belangrijke voorwaarde voor een realistische waarneming

Concentratie: het vermogen je aandacht te richten

In het huidige moment zijn en bij afdwalen naar het verleden of de toekomst weer terugkeren naar de actualiteit van het moment

Zonder onmiddellijk oordeel gebeurtenissen waarnemen

Mildheid in je oordeel over jezelf

Je inzetten voor het welzijn van mensen, dieren en de natuur

Je niet identificeren met gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties

Accepteren wat er is, zonder te hechten aan wat prettig is en te vechten tegen wat onprettig is

Bewust ingrijpen als je bij jezelf of anderen pijn kunt voorkomen of verlichten

Gelijkmoedigheid: je niet laten meeslepen door succes of laten teleurstellen door tegenslag, en anderen onbevangen tegemoet treden

Thich Nhat Hanh

Thich Nhat Hanh, de man die door Martin Luther King is voorgedragen voor de Nobelprijs van de Vrede, is het grote voorbeeld  hoe Mindfulness als levenshouding eruit kan zien.
Zie het prachtige interview met Oprah Winfrey in 2013...

MVD_logo_1000x200