Mindfulness...

… begint met een eerste zaadje in grond planten.

Wat is Mindfulness, wat moet ik er voor doen en wat gaat mij dat opleveren?
Alleen al uit bovenstaande zin spreekt een hoop onrust: 'ik moet weer wat…’

Ik wil je op deze pagina’s de weg wijzen naar meer rust, meer balans, meer compassie en meer vrede in je leven. En dat kan verrassend snel gaan! En als je je wat georienteerd hebt, kunnen we samen een stukje van die weg gaan. 

Ik ga op deze pagina’s dankbaar gebruik maken van het gedachtegoed en materiaal van Noud de Haas.
Noud was mijn leraar op dit pad. Hij is Mindfulness: vriendelijk aanwezig, bescheiden, erudiet, fijnzinnig, gevoelig, vol compassie, zorg-vuldig, aandachtig, opmerkzaam.
Noud moest stoppen omdat Parkinson het werken steeds moeilijker maakte. Ook daar gaat hij mindful mee om en helpt hij anderen. Ik wil zijn werk hier graag laten voortleven. 

Daarnaast wil ik delen uit de wijsheid die ik zelf heb opgedaan in een leven vol turbulentie.
Ik nodig je uit om hier te proeven van de vruchten van eeuwen Mindfulness en op weg te gaan. Ik loop graag een eindje mat je mee.. 

peace%20of%20mind

“It may be that when we no longer know what to do, 
we have come to our real work 
and when we no longer know which way to go, 
we have begun our real journey. 

The mind that is not baffled is not employed. 
The impeded stream is the one that sings.” 


Wendell Berry

MVD_logo_1000x200