Platform van mensgerichte hulpverlening

Deze pagina is nog in wording omdat wij zoekende zijn naar de optimale vorm. Hier vind je voorlopige uitgangspunten.
6 april 2020

Op deze pagina vind je een platform waarop diverse therapeuten uit de directe omgeving zich voorstellen. De thematiek betreft vaak onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK), waarbij de huisarts vermoedt, dat deze het gevolg zijn van langdurig hoge stress. 

Wij verschillen in opleiding en daarom in aanpak, maar we hebben essentiele aspecten gemeen.
Ons gezamelijk vertrekpunt is, dat we uitgaan van de filosofie dat we bestaan bij gratie van elkaar. Wij maken allemaal onlosmakelijk deel uit van een groter geheel. Leven we in harmonie, dan gaan we hierin op. Is de harmonie verstoord, dan ervaren we dat als verstoring in ons lichaam en in ons handelen. Jouw lichaam heeft dus antwoorden. Deze antwoorden moeten we samen, client - therapeut, vinden in een gelijkwaardige relatie.

Wij zijn vakmensen en hechten eraan om zo zuiver mogelijk binnen de grenzen van onze eigen therapie te werken. Daarom verschillen wij als therapeuten in onze aanpak. Die moet bij jou passen. Ook de persoon moet bij je passen. Dat weet je niet altijd van tevoren. Onze samenwerking is daarom zodanig, dat je ook makkelijk kunt proeven van een andere aanpak. De opgedane kennis en informatie gaat met je mee, als jij dat wilt. Ook wij kunnen onderweg adviseren om (even) een zijspoor te kiezen bij een van de aangesloten collega's.
Wij streven naar een ideale samenwerkingsvorm die veilig, open en transparant is, met optimale groei en heling als uitgangspunt. 

Wij lopen mee zolang het binnen onze grenzen ligt. Daarbuiten verwijzen wij door.

IMG_8842%202
Ontmoet ons team

Hieronder stellen de aangesloten therapeuten zich voor. Daar weer onder vindt je meer informatie over de verschillende therapievormen.placeholder user
Maurien Meijlis

Ik ben altijd nieuwsgierig geweest naar wat mensen in het leven beweegt en hoe je vrij kunt blijven bewegen. Die vrije beweging, dat is voor mij vitaliteit. Vanuit die nieuwsgierigheid studeerde ik sociale- en gedragswetenschappen. Het leven zelf bleek de beste leerschool. Het leerde me dat je vrijheid niet kunt vinden maar je alleen vrij kunt ZIJN. De vrije beweging ontstaat vanuit rust. Rust vinden in mijn gedrevenheid en enthousiasme, dat bleek een hele kunst.
Mensen helpen hun vrije staat en daarmee hun vitaliteit te (her)vinden is echt mijn passie. Het leven wordt er een stuk leuker en lichter van. Op zoek gaan naar je eigen weten, kracht en liefde is de mooiste reis die je kunt maken. Vanuit die bronnen ga je leven in plaats van overleven. 

placeholder user
John Doe

Job description

IMG_8842%202 1
Guus Stoop

Ik ben van jongs af aan een zoeker. In de loop van zo’n 40 jaar heb ik me verdiept in diverse religies en diverse psychologische stromingen en gedurende al die jaren beoefende ik de Zen.  
Ik heb op die zoektocht prachtige mensen ontmoet die mij de weg wezen. Dat alles heeft me gevormd tot wie ik nu ben.
Ik heb mij aanvankelijk gespecialiseerd in de Oplossingsgerichte Cognitieve Therapie en Mindfulness. Daar is nu de Adem- en Ontspanningstherapie bijgekomen. Ik heb in deze combinatie prachtige dingen zien gebeuren. Wonderlijk hoe de weg naar meer vrijheid zich spontaan openbaart zodra het lichaam in ontspanning komt.
Mijn behoefte is om dit nog vele jaren te blijven doen en zo de wereld om mij heen wat mooier en vrediger maken. 

Therapie

Zoals hierboven al is aangegeven, zijn de verschillende therapieën die hier worden aangeboden, vooral gericht op lichamelijke klachten waarvan het vermoeden bestaat, dat deze zijn ontstaan door langdurig verhoogde spanning (SOLK). De oorzaak van de spanning is soms duidelijk aanwijsbaar, maar vaak ook niet. Komt de spanning voort uit een financiele schuld, dan vraagt dat om een praktische en concrete oplossing (bijvoorbeeld schuldsanering). Bij klachten die mogelijk het gevolg zijn van negatieve overtuigingen en een laag zelfbeeld, wordt het anders. We kunnen het verleden niet veranderen. We kunnen wel op zoek gaan naar wat het lichaam, jij dus, nodig heeft om zich prettig te voelen. In dit therapeutisch proces kan het zijn dat je je levenshouding, overtuigingen of relaties gaat aanpassen. Als het klopt, dan voelt dat bevrijdend aan en gaan we door. Als het niet klopt, gaan we samen op zoek naar alternatieven. Het lichaam wijst ons de weg.

today


Adem- en Ontspanningstherapie 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

placeholder image
Zijnsgerichte therapie 

Het woord Therapie komt van Therapeia, een oud-Grieks woord. De betekenis hiervan is ongeveer: Het geven van zorg en aandacht aan een ander door te pogen naast of met die ander te staan als hij of zij in de wereld is en zijn leven leeft.
(Evans in; Dialogue with R.D. Laing, Praeger, New York 1981).

Het woord therapie roept misschien het beeld op dat jij ergens aan lijdt waarvan je moet genezen. Dat past meer bij een medische benadering.

In mijn praktijk ga ik ervan uit jij ergens onder lijdt. Wat dat precies is, daarvan ben je je vaak niet echt bewust. We onderzoeken wat jou in het leven drijft op een helpende manier en wat het is dat jou ook drijft maar waardoor je steeds vast loopt of oververmoeid en somber raakt. Die krachten boven water halen is een intensief maar helend proces.
Ik ga naast je staan, loop een poosje met je mee en help je met je struggle. Zoals in de Griekse vertaling hierboven therapeia bedoeld is.

Een van de belangrijkste doelen van mijn begeleiding is dat jij jezelf beter leert begrijpen en daarin kunt ontspannen. Dat lukt als jij jezelf op een vriendelijke manier tegemoet treedt. Dat is voor veel mensen al een hele kunst. Ook daar help ik je bij.
Als jij er op een positieve manier voor jezelf kunt zijn, kom je bij je eigen wijsheid. Dan maak je in je dagelijks leven keuzes die beter bij jou passen en jou in je leven beter dienen. Dat maakt jou sterker en je leven lichter.

Zie hier meer over de wijze waarop ik werk.
Mauriem Meijlis

placeholder image
Haptotherapie

Haptonomie is een mensvisie, een idee over mens en samenleving, waarbij het menselijke gevoel en gevoelsleven, en de gevoelsmatige wisselwerking tussen mensen onderling en met hun omgeving centraal staan. Het zo voelbaar en kenbaar maken van onszelf en onze betrokkenheid bij een ander persoon vormt een stevige verbinding tussen mensen en is daarmee het cement van een samenleving. In gezin, familie, vrienden, buren, stad, werkplek, hobby, sport. Overal vindt de haptonomie haar toepassing, in het leven van alledag, waar we elkaar ook maar tegenkomen. Overal kom je mensen tegen met wie je iets mag of moet. Contact en communicatie zijn sleutelbegrippen in de haptonomie. In de haptonomie staat voelen centraal. Voelen doen we met ons lichaam en ons lichaam vertelt veel over hoe het met je gaat. Gespannen schouders, knoop in je maag, knikkende knieën. Ze spreken voor zich. Ernaar luisteren is een ander verhaal. Vaak hollen we door en negeren deze signalen van ons lichaam. Met lichamelijke en psychische klachten zoals stress, onrust of onzekerheid, als gevolg. Je lichaam blijft net zolang signalen uitzenden, tot je luistert.

Haptotherapie is een therapievorm die haar basisprincipes heeft in het toepassen van haptonomie. Het helpt je om weer te voelen wat je lichaam je vertelt, je komt meer te weten over wat je voelt. Gevoelens werken als een kompas. Je ontdekt wat goed voor je is en wat juist niet. Wat jou laat jou groeien en wat juist niet. Wat jou energie geeft of wat jou juist energie kost. Als je dit weet van jezelf, kun je ook anders het contact aangaan met een ander. Soms verandert hierdoor het contact of de relatie met de mensen om je heen. Contacten met anderen kunnen dieper worden, bijvoorbeeld omdat je hen dichterbij durft laten komen. Of je ervaart juist dat het contact met sommige mensen minder goed voor je is dan je altijd had gedacht en neem je meer afstand. Haptonomie gaat dus over jezelf én over het contact met de ander.

Wanneer je traumatische ervaringen hebt opgedaan, heeft dit invloed op hoe jij je voelt en ligt dit als het ware opgeslagen in je lijf. En ook hier is vaak een ander bij betrokken. Met de gevolgen kun je regelmatig (on)bewust worden geconfronteerd in het dagelijks leven. Je bent bijvoorbeeld prikkelbaar, moe, contacten lopen stroef, je voelt je niet lekker. Haptotherapie kan je helpen bij het leren omgaan met de gevolgen van traumatische gebeurtenissen.


Screenshot%202020 04-06%20at%2016.41.29
Mindfulness

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

placeholder image
MVD_logo_1000x200